Program 2023

Program for fjellkyrkja 

13. dag jol i Fjellkyrkja

"Hellig tre kongers dag"

Fredag 6. januar kl. 1900


Vi samlast til ein kveld med variert innhald.
Vi er enda inne i jolefeiringa, og det vert mykje allsong der kjente og kjære jolesongar får mykje plass.
Det vert opplesing, orientering om tida vi er inne i nå, og sjølvsagt jolekake, kakao og kaffi. Jolekaka vert servert ferdig påsmurd med og utan geitost.
Velkomen til den dagen som for mange avsluttar joli.


Arr: Fjellkyrkjelaget

Anne Marie les eit stykka av Alf Prøysen.  Musikantane er Karl "Gutten" Bastiansen, Stein Otto Byggstøyl, Ingrid Seltveit og Hallvard Jørgensen. Eva og Synnøve Bålerud las "Minne frå jol i 1927 og 1928 som Ingrid Solli hadde skrive. Tankevekkande.
Hallvard og Anne Marie framførte "Romjulsdrøm". 

Det vart ein svært stemningsfull kveld med 30 frammøtte, trass i at vermeldingane var ikkje gode. Vegen over til Valle var stengt grunna ras. 

Årsmøte i Fjellkyrkjelaget måndag 13. februar kl. 1900
Vanlege årsmøtesaker
Enkel servering
Saker du ynskjer å taopp kan meldast til leiar på mail gunstein@seltveit.no eller som brev til Gunstein Seltveit, Skafsåvegen 705, 3880 Dalen
Velkomen!


"HÅP som drivkraft"

Fredag 3. mars kl. 1900 i Fjellkyrkja

Temaet for kvelden er eit ord som er positivt lada. Vi legg ulike ting i "håp".

Vi har invitert Dalen Fotoklubb til å vere med oss. Klubben vil ha "håp" som tema i januar, og leiaren i klubben, Tordis Breivik, vil syne bilete som medlemane har tatt.

Refleksjonar rundt temaet HÅP v/Arne Johannesen, Sigrid Verpe og Hanna Biliaiveva frå Ukraina.

Musikalske krefter: Hallvard Jørgensen, William Gauslå, Jaya Oliveira Vago, Andrea Vadder, Karin Karlsen, Arne Johannesen og David Johansen.

Enkel servering 

Gåva som kjem inn blir delt mellom hjelp til jordskjelvofra i Syria og drift av Fjellkyrkja.  Vipps: 510 358    Kontonr. 1506.03.94897   Merk: Gåve Håp

Vi ser fram til ein kveld som vil gje rom for mykje refleksjon og ettertanke!    VELKOMEN !


Arr: FjellkyrkjelagetEngasjerte aktørar gjorde kvelden til ei oppleving, der HÅP blei skildra på mange ulike måtar! Takk til alle som bidrog!

Basar Skjærtorsdag kl. 1200-1600
Håpar på at vi igjen kan ha vanleg basar i Fjellkyrkja med alt det som høyrer med: Smørgraut, rjomegraut, pølser. brus, kaffi og kaker.
Gjennomgangslodd, åresal, auksjon 

Betal med Vipps, terminal eller kontantar

Styret i Fjellkyrkjelaget er takksam for gevinstar til basaren.

Takk til alle som var innom basaren på Skjærtorsdag, og gjorde sitt til at vi fekk ein flott dag i Fjellkyrkja. Her ser vi Hallvard som framførte 2 songar til eit lydhør forsamling

Fredheimkoret. Biletet er tatt for nokre år sidan.

Gospel kveld i Fjellkyrkja fredag 5. mai kl. 1900

Fredheimkoret frå Kviteseid er gjest
Det vert song av koret og fellessong
Enkel servering
Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Velkomen!

Arr: Fjellkyrkjelaget
Ein   kveld med mykje frisk gospel og spirituals. Mellom 60 og 70 var  med oss denne mai kvelden.  Koret synte stor glede og engasjement, og det smitta over på publikum. God allsang der Ingrid og Hallvard akkomapnerte med hjelp av musikrane til Fredheimkoret, Takk til alle som bidrog til at dette vart ein uforglemleg kveld. 


Fjellkyrkjestemne  sundag 18. juni

Gudsteneste kl. 1100 v/Hallvard N. Jørgensen
Dåp
Nissedalskoret deltek

Lapskaus  kr. 160,- på Café Hallbjønn  Om ynskjeleg: kaffi og kake kr. 60,-

Etter maten samlast vi igjen i Fjellkyrkja for å høyre meir til Nissedalskoret.

Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja


Niasedalskoret

Vi over 60

Skafsåheii Fjellkyrkje onsdag 6. september kl. 1200

Gjester: Klara Hansen, Torbjørn og Sigfred Steinhaug frå Melum

Sal av lapskaus. Kaffi og kake høyrer med!

Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Velkomen til eit møte med 3 sprudlande personar som vil gje oss mykje av den songen og musikken vår aldersgruppe set stor pris på!

Ymse andre innslag også.

Påmelding innan  1. september til Olav Haugo tlf. 41191974, Tahar Haddad tlf 95106156 eller Gunstein Seltveit tlf. 90170465

Arr: Pensjonistlaga i Byrte/Mo og Dalen samt Fjellkyrkjelaget


Haustkveld i Fjellkyrkja fredag 6. oktober kl. 1900


Vi syng songar frå bedehuset.
Lokale krefter deltek med musikk og song: Hallvard N. Jørgensen, Hege Tveito Valencia, Karl Bastiansen, Helge Johannesen og Ingrid Seltveit. Kanskje vert vi fleire.
Vi markerer også hausttakkefest ved at det vert servert grønsaksuppe med noko attåt.
Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Velkomen

Arr: Fjellkyrkjelaget


Flott kveld med mange gode tilbakemeldingar om at slike arrangement må vi ha oftare.