Program

Program for fjellkyrkja 

13. dag jol i Fjellkyrkja

"Hellig tre kongers dag"

Fredag 6. januar kl. 1900


Vi samlast til ein kveld med variert innhald.
Vi er enda inne i jolefeiringa, og det vert mykje allsong der kjente og kjære jolesongar får mykje plass.
Det vert opplesing, orientering om tida vi er inne i nå, og sjølvsagt jolekake, kakao og kaffi. Jolekaka vert servert ferdig påsmurd med og utan geitost.
Velkomen til den dagen som for mange avsluttar joli.


Arr: Fjellkyrkjelaget

Anne Marie les eit stykka av Alf Prøysen.  Musikantane er Karl "Gutten" Bastiansen, Stein Otto Byggstøyl, Ingrid Seltveit og Hallvard Jørgensen. Eva og Synnøve Bålerud las "Minne frå jol i 1927 og 1928 som Ingrid Solli hadde skrive. Tankevekkande.
Hallvard og Anne Marie framførte "Romjulsdrøm". 

Det vart ein svært stemningsfull kveld med 30 frammøtte, trass i at vermeldingane var ikkje gode. Vegen over til Valle var stengt grunna ras. 

Årsmøte i Fjellkyrkjelaget måndag 13. februar kl. 1900
Vanlege årsmøtesaker
Enkel servering
Saker du ynskjer å taopp kan meldast til leiar på mail gunstein@seltveit.no eller som brev til Gunstein Seltveit, Skafsåvegen 705, 3880 Dalen
Velkomen!


"HÅP som drivkraft"

Fredag 3. mars kl. 1900 i Fjellkyrkja

Temaet for kvelden er eit ord som er positivt lada. Vi legg ulike ting i "håp".

Vi har invitert Dalen Fotoklubb til å vere med oss. Klubben vil ha "håp" som tema i januar, og leiaren i klubben, Tordis Breivik, vil syne bilete som medlemane har tatt.

Refleksjonar rundt temaet HÅP v/Arne Johannesen, Sigrid Verpe og Hanna Biliaiveva frå Ukraina.

Musikalske krefter: Hallvard Jørgensen, William Gauslå, Jaya Oliveira Vago, Andrea Vadder, Karin Karlsen, Arne Johannesen og David Johansen.

Enkel servering 

Gåva som kjem inn blir delt mellom hjelp til jordskjelvofra i Syria og drift av Fjellkyrkja.  Vipps: 510 358    Kontonr. 1506.03.94897   Merk: Gåve Håp

Vi ser fram til ein kveld som vil gje rom for mykje refleksjon og ettertanke!    VELKOMEN !


Arr: FjellkyrkjelagetEngasjerte aktørar gjorde kvelden til ei oppleving, der HÅP blei skildra på mange ulike måtar! Takk til alle som bidrog!

Basar Skjærtorsdag kl. 1200-1600
Håpar på at vi igjen kan ha vanleg basar i Fjellkyrkja med alt det som høyrer med: Smørgraut, rjomegraut, pølser. brus, kaffi og kaker.
Gjennomgangslodd, åresal, auksjon 

Betal med Vipps, terminal eller kontantar

Styret i Fjellkyrkjelaget er takksam for gevinstar til basaren.

Gospel kveld i Fjellkyrkja fredag 5. mai kl. 1900

Fredheimkoret frå Kviteseid er gjest
Det vert song av koret og fellessong
Enkel servering
Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Velkomen!

Arr: FjellkyrkjelagetFjellkyrkjetreff sundag 18. juni

Nissedalskoret vert med oss denne dagen

Gudsteneste kl. 1100 v/Hallvard N. Jørgensen
Nissedalskoret deltek
Ofring til drift av Fjellkyrkja

Lapskaus på Café Hallbjønn

Nissedalskoret har opplegget på ettermiddagen

Velkomen!

Arr: Kyrkja og Fjellkyrkjelaget