Program

Program for fjellkyrkja

13. dag jol i Fjellkyrkja

"Hellig tre kongers dag"

Fredag 6. januar kl. 1900


Vi samlast til ein kveld med variert innhald.
Vi er enda inne i jolefeiringa, og det vert mykje allsong der kjente og kjære jolesongar får mykje plass.
Det vert opplesing, orientering om tida vi er inne i nå, og sjølvsagt jolekake, kakao og kaffi. Jolekaka vert servert ferdig påsmurd med og utan geitost.
Velkomen til den dagen som for mange avsluttar joli.


Arr: Fjellkyrkjelaget

Anne Marie les eit stykka av Alf Prøysen. Musikantane er Karl "Gutten" Bastiansen, Stein Otto Byggstøyl, Ingrid Seltveit og Hallvard Jørgensen. Eva og Synnøve Bålerud las "Minne frå jol i 1927 og 1928 som Ingrid Solli hadde skrive. Tankevekkande.
Hallvard og Anne Marie framførte "Romjulsdrøm".

Det vart ein svært stemningsfull kveld med 30 frammøtte, trass i at vermeldingane var ikkje gode. Vegen over til Valle var stengt grunna ras.

Årsmøte i Fjellkyrkjelaget måndag 13. februar kl. 1900
Vanlege årsmøtesaker
Enkel servering
Saker du ynskjer å taopp kan meldast til leiar på mail
gunstein@seltveit.no eller som brev til Gunstein Seltveit, Skafsåvegen 705, 3880 Dalen
Velkomen!


"HÅP som drivkraft"

Fredag 3. mars kl. 1900 i Fjellkyrkja

Temaet for kvelden er eit ord som er positivt lada. Vi legg ulike ting i "håp".
Vi har invitert Dalen Fotoklubb til å vere med oss. Klubben vil ha "håp" som tema i januar, og leiaren i klubben, Tordis Breivik, vil syne bilete som medlemane har tatt.

Personar med ulik bakgrunn vil kome med sine refleksjonar omkring temaet i form av song og innlegg. Meir informasjon om kven det vert seinare.

Kunstnariske innslag i form av song og musikk

Enkel servering

Vi ser fram til ein kveld som vil gje rom for mykje refleksjon og ettertanke! VELKOMEN !

Arr: Fjellkyrkjelaget


Basar Skjærtorsdag kl. 1200-1600
Håpar på at vi igjen kan ha vanleg basar i Fjellkyrkja med alt det som høyrer med: Loddsal, smørgraut, rjomegraut, pølser. brus, kaffi og kaker.

Styret i Fjellkyrkjelaget er takksam for gevinstar til basaren.Fjellkyrkjetreff sundag 18. juni

Nissedalskoret vert med oss denne dagen

Gudsteneste kl. 1100 v/Hallvard N. Jørgensen
Nissedalskoret deltek
Ofring til drift av Fjellkyrkja

Lapskaus på Café Hallbjønn

Nissedalskoret har opplegget på ettermiddagen

Velkomen!

Arr: Kyrkja og Fjellkyrkjelaget