Leige

Leige Fjellkyrkja?

Dersom det er ynskje om å leige kyrkja kan de kontakte Gunstein Seltveit på gunstein@seltveit.no. eller tlf. 901 70 465

Vi har dekketøy til 100 personar, og bord og stolar til like mange.

Pris er kr. 750,- pr. døgn.

I tillegg kjem kr. 500,- for vask. Dersom arrangøren vaskar, må det skje etter avtale.

Dersom nokon er interessert i å leige Fjellkyrkja til ein konsert eller liknande, er det fullt mogleg! Då gjeld dei prisane som er nemnt ovanfor.