Hyttetomter

HYTTETOMTER I NÆRLEIKEN AV FJELLKYRKJA!

Tokke kyrkjelege fellesråd har fått 3 tomter av Feltspatkompaniet. Desse tomtene ligg i eit flott terreng ikkje langt frå Fjellkyrkja. Dersom nokon er interessert i å kjøpe tomt, kan dei ta kontakt med kyrkjeverja i Tokke, Bjørnar Christensen tlf. 90877188 for nærare informasjon.

Tomtesalet vil vere med på å finansiere utbygging av kjellaren i Fjellkyrkja til overnattings føremål.