Program 2022

Lina Sandell 1832-1903

Lina Sandell kveld i Fjellkyrkja

Fredag 4. februar kl. 1900

Velkomen til ein kveld der Lina Sandell vil bli presentert i ord, song og tonar.

Anne Tempelen og Lina Haugholmen står for presentasjonen godt assistert av Hallvard Jørgensen på gitar og Robertas Lamsodis på piano.


Lina Haugholmen Anne Tempelen


Hallvard N. Jørgensen Robertas Lamsodis

Lina Sandell har laga mange flotte songar. Blant dei mest kjente er: Ingen er så trygg i fare, O, bli hos meg, Blott en dag og O, Jesus, opne du mitt øye.

Det vert enkel servering. Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Påmelding til tlf. 90170465

Vi tek atterhald om endringar i programmet. Annonse i VTB tysdag 1. februar

VELKOMEN!!