Program 2021

Her kjem programmet for 2021


Vi tek atterhald om endringar i programmet

-

-

"ANDAKT" AV ANNE GRIMDALEN

Program for 2021

Godt nytt år til alle vener av Fjellkyrkja!

Styret i Fjellkyrkjelaget er svært usikker som alle andre på korleis dette året vil bli, ikkje minst når det gjeld arrangement i Fjellkyrkja.
Dei som skulle besøke oss i fjor måtte vi stort sett takke nei til. Men dei har gjeve oss svar på at dei gjerne vil kome i år dersom det let seg gjere.

Vi har fått montert ein skulptur av Anne Grimdalen som heiter "Andakt" i Fjellkyrkja. Den kan symbolisere det håpet vi har om at ein dag kan vi igjen samlast i Skafsåheii Fjellkyrkje!
Open kyrkje

Torsdag 25. februar kl. 1800-1900

Hallvard N. Jørgensen vert med på gitar og song, kanskje fleire.

Høve til lystenning

Vi har 2 meters avstand mellom kohortane.

Sidan vi bare har høve til å ha 10 personar utanom dei medverkande, er det påmelding til

Gunstein Seltveit tlf. 901 70 465

Velkomen !

Arr: Den norske kyrkja

Årsmøte i Fjellkyrkjelaget

Fredag 5. mars kl. 1900

Vanlege årsmøtesaker
Påmelding på SMS 901 70 465
Tilviste plassar
Velkomen!

Digital basar - Skafsåheii fjellkyrkje

Grunna pandemien vil styret i Fjellkyrkjelaget ha ein digital basar, der det er mogleg å kjøpe lodd med VIPPS eller via nettbank.

Vi har fylgjande gevinstar:
1 stk sølje Verdi kr. 5000,-
3 stk. strikka gensrar
2 stk. flotte knivar
1 stk. fenlår

Fleire gevinstar vil truleg kome. Fylg med !

VIPPS 510358 Nettbank: 1506.03.94897

10 kr. pr. lodd

NB: Viktig at namn og telefonnummer er synleg!
Trekking palmeeftan kl. 1700 i Fjellkyrkja.
Det er gudsteneste i Fjellkyrkja kl. 1900. Kan hentast der dersom det er praktisk. Alle som vinn vert kontakta.
Takk for at de vil støtte opp om basaren!

Bilete av gevinstane vil kome om litt!