Program

Program 2019

Fotokveld fredag 8. februar kl. 1900

Dag Larsen og David Johansen vil fortelje og vise bilete frå sykkelturen på tvers av Nord Amerika sommaren 2017.

Enkel servering av Ambrosiabrød med pålegg + kaffi, te og saft

Kollekt til drift av Fjellkyrkja.

Velkomen til ein hyggeleg kveld! Arr: Fjellkyrkjelaget

Gudsteneste sundag 17. februar kl. 1900

Prest: Tor Eivind Erikstein

Nattverd med intinksjon

Kollekt til drift av Fjellkyrkja

Velkomen!

Årsmøte i Fjellkyrkjelaget. Tysdag 26. februar kl. 1900

Årsmøtesaker

Send inn saker innan 15. februar til gunstein@seltveit.no

Enkel servering

Blueskveld laurdag 23. mars kl. 1900

Reverend Jon alias Jon Ultvedt kjem for å ha ei «Blues night»

Det blir eit variert program med blues, gospel, Åge Samuelsen-songar og ei fin blanding av gamle og nye songar.

Dette blir ein kveld med fart og glede!

Billett pris: kr. 150,- ved inngangen

Obs: Før konserten får du sjokolade og kaffi !

VELKOMEN! Arr: Fjellkyrkjelaget

Jon Ultvedt

BASAR SKJÆRTORSDAG 18. APRIL

Frå kl. 1300-1600

Mange flotte gevinstar!

Trekking kl. 1600

Sal av smørgraut, rjomegraut, pølser, kaker, brus og kaffi

Vi har VIPPS

Vi er takksame for gevinstar!

Velkomen innom! Arr: Fjellkyrkjelaget

Påskeaften 20. april kl. 1800 (mrk.tida!)

Gudsteneste v/Bjørn Nome

Organist: Robertas

Dåp

Helge Johannesen vert med på saxofon

Ofring til drift av Fjellkyrkja

VÅRSONGKVELD. Laurdag 4. mai kl. 1900

Gruppa «Fri Flyt» frå Seljord kjem for å formidle våren med musikk og song.

Det vert også ein god del allsong.

Det vert enkel servering.

Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

VELKOMEN! Arr: Fjellkyrkjelaget

Desse er med i «Fri Flyt»:

Torgeir Mevastaul, Karin Sollid Aarbakk, Kristoffer Særsland

Fjellkyrkjestemne sundag 16. Juni

Fyrst gudsteneste kl. 1100 v/Tor Eivind Erikstein

Menighetmusikken frå Songe Frikirke saman med Viserguttene deltek

Lapskaus, kaffi og kling på Café Hallbjønn til kr. 150,-

Etter maten vil Menighetsmusikken til Songe Frikirke og Viserguttene delta med song og musikk. Dei er til saman 20-25 stk.

Kollekt til drift av Fjellkyrkja

Arr: Kyrkja og Fjellkyrkjelaget

Menighetsmusikken

MIFF (Med Israel for fred) Sundag 4. August

Blant andre kjem tidlegare stortingsmann Hallgrim Berg og nåverande parlamentarisk leiar for Krf Hans Fredrik Grøvan

Grøvans foredrag: Hvordan kan vi snu folks negative holdninger til Israel?

Bergs foredrag: Den evige kampen for Israels leverett.

Varm mat med kaffi og kake på Café Hallbjønn kr. 150,-

Velkomen!

Arr: MIFF

VI OVER 60. Onsdag 4. september kl. 1200

Til «Vi over 60″treffet onsdag 4. september kl. 1200 får vi med oss Gudny Dahlen frå Ulefoss

Vi får brakt lapskaus ned frå Café Hallbjønn til kr. 125,- Kaffi og kaker etterpå

Pensjonistlaga i Mo/Byrte og Dalen er med som arrangørar i tillegg til Fjellkyrkjelaget.

Vi inviterer også eldre frå bygdeheimane i Bykle og Valle, samt frå Tokke helsesenter

Ymse underhaldning

Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

OBS: Påmelding innan 27. august til:

Olav Haugo: tlf. 411 91 974 eller til Anne Lise Andersen: Tlf. 98040458

Konsert. Laurdag 5. oktober kl. 1900

Konsert med FRØYDIS GRORUD, TROND LIEN OG ANNE GRAVIR KLYKKEN

Inngangsbillett: Vaksne kr. 250,-, barn 100,-. Billettsal ved inngangen.

Velkomen !!

Arr: Fjellkyrkjelaget og Eidsborg, Mo og Skafså sokneråd

Anne G. Klykken

Trond Lien

Frøydis Grorud

Gudstjeneste i Fjellkyrkja - Sundag 6. oktober kl 1100

Velkomen til Gudsteneste!

Nattverd. Ofring til drift av Fjellkyrkja.

Novemberkveld i Fjellkyrkja laurdag 9.november kl. 1900


Gospelsong v/Gry Bastiansen

Tokke skules generasjonskorps deltek

og Hallvard Jørgensen, song

Allsong

Enkel servering

Kollekt til drift av Fjellkyrkja

Velkomen!

Arr: Fjellkyrkjelaget

Gry Bastiansen

Hallvard Jørgensen

Gudsteneste sundag 29. desember kl. 1100

Prest: Bjørn Nome (siste gudstenesta i Fjellkyrkja før han flyttar)

Ofring til drift av Fjellkyrkja.

Velkomen