Gje gåve

Gje gåve til kyrkja

Vi er takksame for små og store gåver til Fjellkyrkja. Kontonr. er 1506.03.94897 (nytt kontonummer, men ok om du har nytta det gamle også)

Kontingenten er kr. 200,-

OBS! Vi har fått Vipps: 510358 (Fjellkyrkjelaget Skafså)

Vi held nå på å finansiere utbygging av kjellaretasjen. Der vil det bli ca. 25 overnattingsplassar. Det vert kombinert kjøkken og opphaldsrom, dusjar og toalett. Vi må også ha ventilasjon på plass. Når kjellaren står ferdig, vil den kunne ta imot grupper av ulike slag, alt frå konfirmantar, songkor og pensjonistar for å nemne nokre.

Gåver til utbygging av kjellaren kan setjast inn på kontonr. 1503.25.77552

NB! GRASROTANDELEN

Dei som spelar og kan tenkje seg å støtte Fjellkyrkjelaget med spelemidlar, kan gå inn på «grasrotandelen» på nettet. Der kan dei søke på «Fjellkyrkjelaget-Skafsåheii», eller på org.nr. 920 221 513

Då vil 7 % avdet du spelar for gå som støtte til Fjellkyrkjelaget. Spelar du for kr. 100,- , går kr. 7,- til Fjellkyrkjelaget!

Takk for di støtte!