Skafsåheii Fjellkyrkje

Fyrstkommande arrangement

Fjellkyrkjestemne sundag 16. Juni

Fyrst gudsteneste kl. 1100 v/Tor Eivind Erikstein

Menighetmusikken frå Songe Frikirke saman med Viserguttene deltek

Lapskaus, kaffi og kling på Café Hallbjønn til kr. 150,-

Etter maten vil Menighetsmusikken til Songe Frikirke og Viserguttene delta med song og musikk. Dei er til saman 20-25 stk.

Kollekt til drift av Fjellkyrkja

Arr: Kyrkja og Fjellkyrkjelaget

Menighetsmusikken