Leige

Leige Fjellkyrkja?

Dersom det er ynskje om å leige kyrkja kan de kontakte Kyrkjekontoret tlf. 350 75230

Vi har dekketøy til 100 personar, og bord og stolar til like mange.

Pris er kr. 900,- pr. arrangement

I tillegg kjem kr. 750,- for vask.

Dersom nokon er interessert i å leige Fjellkyrkja til ein konsert eller liknande, er det fullt mogleg! Då gjeld dei prisane som er nemnt ovanfor. Dersom det vert tatt inngangspengar, går 10 % av det som kjem inn til drift av Fjellkyrkja