Gje gåve til kyrkja

Vi er takksame for små og store gåver til Fjellkyrkja. Kontonr. er 2685 55 02150

Vi held nå på å finansiere utbygging av kjellaretasjen. Der vil det bli ca. 25 overnattingsplassar. Det vert kombinert kjøkken og opphaldsrom, dusjar og toalett. Vi  må også ha ventilasjon på plass. Når kjellaren står ferdig, vil den kunne ta imot grupper av ulike slag, alt frå konfirmantar, songkor og pensjonistar for å nemne nokre.

Gåver til utbygging av kjellaren kan setjast inn på kontonr. 2685 07 06947